“ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ” | Ρεβεγιόν με το ΙΟΝΙΑΝ | Επανάληψη Τρίτη 1 Ιανουαρίου | Ώρα 02.30 μμ