ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ…ΦΩΤΙΑ | Ο “χρυσός” του Αιτωλικού | Το Αυγοτάραχο που είναι γνωστό σ’ όλο το κόσμο.