ΣΚΕΨΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ | Θεσσαλονίκη, Μέρος Α | Παρασκευή 16 Μαρτίου | Ώρα 09.00 μμ