ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2017 | ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ | Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου | Ώρα 20:30