ΣΠΑΡΤΗ Ι Γιορτή σίτου από το σύλλογο γυναικών Θεολόγου