ΣΠΑΡΤΗ | Λαϊκή αγορά ζητούν οι κάτοικοι και στον Νέο Κόσμο