ΣΠΑΡΤΗ | Παρουσίαση του έργου αποκατάστασης του Πανάγιου Τάφου