ΣΠΑΡΤΗ | “Πέτρος ο Πελοποννήσιος, μυθιστόρηματική βιογραφία”

17/2 στο βιβλιοστάσιο της δημόσιας κεντρικής βιβλιοθήκης Σπάρτης