ΣΠΑΡΤΗ | Σελλασία Εορτασμός της Πεντηκοστής και εγκαίνια γραφείων της ενορίας