Ταξιάρχες : Ο μοναδικός παραδοσιακός οικισμός της Ηλείας

Ένα Οδοιπορικό του Γιάννη Σπυρούνη, στο χωριό με τα πέτρινα σπίτια.