ΤΟ ΙΟΝΙΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ | ΠΑΤΡΑ : ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΗ – Τρίτη 11 Ιουλίου 2017