ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ | Καρυές Λακωνίας | Σάββατο 27 Ιανουαρίου | Ώρα 9.30 μ.μ