Τρέχα Γύρευε | Κορώνη | Σάββατο 1η Ιουλίου | Ώρα 9.30 μ.μ