ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ | Οδοιπορικό στο Αιτωλικό, volume 2 | Σάββατο 16 Μαρτίου | Ώρα 09.30 μμ