ΤΡΕΧΑ ΓΥΡΕΥΕ | Παραδοσιακός γάμος στη Καλίδονα | Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου | Ώρα 10.30 μμ (Εκτάκτως)