Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο τουρισμού και εστίασης

Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος – Διοργανωτής σχολείου τουρισμού