ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Κήρυξη της Π.Ε. Ζακύνθου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας : Δευτέρα 14 Αυγούστου Picture
14/08/2017

ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Κήρυξη της Π.Ε. Ζακύνθου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας : Δευτέρα 14 Αυγούστου


Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Καπάκης, με απόφασή του κηρύσσει την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 12 και 13-08-2017.

dhlcv6ixoaa6kyh

Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:
ΑΔΑ: Ω874465ΧΘ7-Δ43

Βλ. Αρχείο :
http://civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_20170814.pdf


 #ionianchannel
Advertisement 5