03/01/2019

ΑΧΑΪΑ | Πρόσωπα της Χρονιάς | Κοινωνικό Σωματείο ΦΡΟΝΤΊΖΩ


Το «Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ», ιδρύθηκε το 2009 στη Πάτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και με δεδομένη την δυνατότητα που παρέχεται στην εποχή μας για διαρκή εκπαίδευση, κατάρτιση και βελτίωση, σκοπεύει στην δημιουργία και αξιοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών φροντίδας αλλά και δημιουργικής απασχόλησης και προσφοράς για τις ομάδες αυτές (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας κ.α.) .


 #ionianchannel
Advertisement 5