26/09/2018

ΑΡΚΑΔΙΑ | Ένταση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου για τα απορρίμματα


Ανέβηκαν οι τόνοι στο περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου την ώρα της συζήτησης για την έγκριση χρηματοδότησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας με ΣΔΙΤ.Ο Επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκε για ενημέρωση που γίνεται στο πάρα πέντε με την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Ντίνα Νικολάκου να του ζητά να ανακαλέσει.


 #ionianchannel
Advertisement 5