22/02/2017

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Πιλοτικό σύστημα για έγκαιρη διάγνωση σεισμών


Πιλοτικό σύστημα για έγκαιρη διάγνωση σεισμών. Εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τη γέφυρα Ρίου- Αντίρριου.


 #ionianchannel
Advertisement 5