30/07/2018

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 1.870.000 ευρύ εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο για έργα αθλητισμού & πολιτισμού


Έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.870.000 ευρώ στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτισμού ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από την γ’ φάση του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.


 #ionianchannel
Advertisement 5