28/12/2018

ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης στην οδό Ιατροπούλου


Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης για το έργο της ολοκλήρωσης της πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από το ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού μέχρι και την Οδό Νέδοντος στη γέφυρα του Μεγάρου Χορού.


 #ionianchannel
Advertisement 5