31/10/2018

ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Στα 60 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου


Στα 60 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας για το 2019. Ήδη έχει παρθεί η έγκριση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας και απομένει η έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


 #ionianchannel
Advertisement 5