22/10/2018

ΛΑΚΩΝΙΑ | Συνέδριο για το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης απόβλητων 24 – 25/10 στον Μυστρά


Στις 24-25 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το συνέδριο με θέμα «Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & η εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων» στην Λακωνία…
Στο συνέδριο, θα παρουσιασθούν οι νέες εξελίξεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο.


 #ionianchannel
Advertisement 5