03/04/2019

ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 1η Πεμπελοποννησιακή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού


Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή από επαγγελματίες εξελίσσεται η διαδικασία για την πρώτη Παμπελοποννησιακή έκθεση Τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων. Έμφαση δίνεται στον θεματικό τουρισμό και τις δυνατότητές του.


 #ionianchannel
Advertisement 5