24/12/2018

ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Παρουσιαστήκαν o υποψήφιος Περιφερειάρχης & οι υποψήφιοι δήμαρχοι με το ΚΚΕ


Τους υποψήφιους δημάρχους στη Μεσσηνία και τον υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου παρουσίασε το ΚΚΕ στην Καλαμάτα. Η παρουσίαση έγινε από τον γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ, Θοδωρή Μπολέτη, ο οποίος τόνισε ότι στις περιφέρειες και τους δήμους, συγκρούονται δύο γραμμές. Αυτή του ΚΚΕ που δικαιώνεται εδώ και χρόνια και από την άλλη, των αστικών κομμάτων που παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους, όλοι μαζί κινούνται στους ίδιους άξονες.


 #ionianchannel
Advertisement 5