01/12/2018

ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ” Πελοπόννησος 2014 – 2020″. Στην Καλαμάτα η συνεδρίαση της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης


Ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης δήλωσε ότι «η Καλαμάτα έχει ευεργετηθεί ιδιαίτερα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί αποτελεί τη δυναμική πόλη της Περιφέρειάς».


 #ionianchannel
Advertisement 5