7 Μέρες Cinema | Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 | Ώρα 10.00 μ.μ.