7 ΜΕΡΕΣ CINEMA | Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 | Ώρα 10.00 μ.μ.