7 ΜΕΡΕΣ CINEMA | Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 | Ώρα 10.00 μ.μ.