7 Μέρες Cinema | Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 | Στις 10.00 μ.μ.