7 ΜΕΡΕΣ CINEMA – Τετάρτη 24 Μαΐου | Ώρα 10.00 μ.μ.