7 Μέρες Cinema | Τετάρτη 30 Ιανουαρίου | Ώρα 10.00 μ.μ