7 ΜΕΡΕΣ ΣΙΝΕΜΑ | Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 | Ώρα 10.00 μ.μ.