7 ΜΕΡΕΣ ΣΙΝΕΜΑ | Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 | ώρα 10.00 μ.μ.