ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Κάστρο, το πέτρινο «στέμμα» της Πάτρας