ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | KENDO : Ο Δρόμος του σπαθιού | Τρίτη 9 Οκτωβρίου | Ώρα 11.00 μμ