ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Μουσείο Λαικής Τέχνης Πατρών | Τρίτη 08 Ιανουαρίου | Ώρα 11.00 μμ

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1977,
ανήκει στο Πολιτιστικό Κέντρο Πατρών, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Έδρα του είναι η Πάτρα και σκοπός του η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, η συντήρηση και η διαφύλαξή του, καθώς η έρευνα, η μελέτη και η προβολή του. Ενώ η παιδευτική του αποστολή με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποσκοπεί στη γνώση του λαϊκού μας πολιτισμού από τους μαθητές και τους νέους γενικότερα.