ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Ο πνευματικός “οβολός” της Δημ. Βιβλιοθήκης Πατρών | Παρασκευή 9/12 | Ώρα : 10.00 μ.μ