ΑΝΤΙΡΡΙΟ | Μια στάση… για ξεκούραση, φαγητό, αγορές σε ένα εναλλακτικό ΣΕΑ