ΑΝΤΙΡΡΙΟ | Όχι μόνο “πέρασμα”… αλλά και ένας εξαιρετικός προορισμός