ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ | Μουσείο Ιστορίας Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων

Στην τοπική κοινωνία της Ολυμπίας μέσω του δήμου, περνά το Μουσείο της Ιστορίας των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
Από το 2010 παρέμεινε εκτός λειτουργίας και μετά από πολλές προσπάθειες παραχωρήθηκε επίσημα στο Δήμο Αρχ. Ολυμπίας.