ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ | Cosmetic Derma Medicine | Η νέα αναίμακτη λιποαναρρόφηση με laser