ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ | Το Παραμύθι και η ποίηση σαν απάντηση στους διαταραγμένους καιρούς μας

Η Αξία και οι πολλαπλές χρήσεις του παραμυθιού
Δημήτρης Αβούρης – παραμυθάς/ Ιδρυτής ακαδημίας ποίησης και παραμυθιού