Δυναμική συνέχεια για τον Α.Σ. Ένωσης Αγρινίου | Σημαντικά τα οφέλη από την συμμετοχή της, στο πρόγραμμα Ο.Ε.Φ