ΔΥΤ. ΑΧΑΙΑ | Ιππασία και περιποίηση αλόγων στον “Ιπποκάμηλο”