ΑΙΓΙΟ | Δυναμική εκκίνηση για τα “Οινοξένεια 2018”