ΕΚΔΗΛΩΣΗ | «Το στοίχημα της συμφωνίας των Πρεσπών» – 1ος Κύκλος | Full video

Αντώνης Λιάκος, ιστορικός – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κωστής Παπαϊωάννου, τ. Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου

Μιχάλης Σταθόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ακαδημαϊκός

Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαχαίρας