ΕΛΛΑΔΑ | Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής Μιχ. Αγγελόπουλος στη Χαμηλή Πτήση