ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Οι Πρόσφυγες & οι Μετανάστες της Πάτρας | Παρασκευή 16 Μαρτίου | Ώρα 11.00 μμ